Handledarutbildning

Nästa kurstillfälle

Tis 18/6 kl. 17:00

Kl. 17:00-20:00

500:-/pers

KÖRKORTSBUTIKEN erbjuder handledarkurser (introduktionsutbildningar) varannan/var tredje vecka.

Du kommer att få handfasta råd om hur den privata träningen bör bedrivas för att uppnå godkända resultat vid teori- och körprov på Trafikverket. Undervisningen är lättsam och handlar inte om att någon ska bedömas. Vår ledstjärna är att vi vill underlätta för er vid den privata undervisningen samt att skapa tydliga riktlinjer och en klar bild av slutmålet.

Efter den 1 januari 2006 krävs att den som ansöker om att bli godkänd som handledare för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning tillsamans/
eller separat med sin blivande elev. Denna utbildning har tre delmoment:

* KÖRKORTSUTBILDNINGENS MÅL OCH INNEHÅLL SAMT REGLER FÖR ÖVNINGSKÖRNING
* PLANERING OCH STRUKTURERING AV ÖVNINGSKÖRNING
* FÖR TRAFIKSÄKERHETEN VIKTIGA FAKTORER

Detta och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter, dvs. 3 lektionstimmar. Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen (man får övningsköra från det att man är 16 år). En handledare får inte ha fler än fyra elever med sig vid ett och samma utbildningstillfälle. Likaså får en elev inte ha fler än fyra handledare med sig. Vill man ha fler elever/handledare får man alltså gå utbildningen flera gånger. Utbildningen får inte ske på distans utan det ska vara lärarledda lektioner. Efter utbildningen ska läraren utfärda ett intyg till handledaren där det framgår vilken elev som han eller hon har gått utbildningen tillsammans med.

Se Transportstyrelse webbplats:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/handledare/

BOKNING AV HANDLEDARKURS GÖRS VIA E-MAIL ELLER via sms till 076-9414142 OCH ÄR BINDANDE (SE KONTAKTSIDAN). AVBOKNINGAR MÅSTE GÖRAS DAGEN INNAN KL. 1200. TÄNK PÅ ATT DET ÄR VIKTIGT ATT NI KOMMER I TID OCH ATT NI TAR MED GILTIG LEGITIMATION!

Utbildningen omfattar tre lektionstimmar och exempel på innehåll är:
* handledarens juridiska och moraliska ansvar
* krav och bedömningskriterier vid förarprov
* körerfarenhetens betydelse för trafiksäkerheten och på vilka sätt handledare och elev kan tolka samma trafiksituation olika.

Ett intyg gäller endast för en elev och en handledare. Om handledaren har flera elever ska ett intyg utfärdas för varje elev. Sådant intyg ska skickas till Transport-styrelsen tillsammans med "ansökan om godkännande som handledare vid privat övningskörning". Ett intyg är giltigt i 5 år och gäller bara för den elev som hand-ledaren har gått utbildningen tillsammans med. Det är Trafikverket som ger tillstånd att bedriva introduktionsutbildning till fysiska och juridiska personer. Det vanligaste är att kurserna ges hos trafikskolor, men även andra utbildare kan söka tillstånd. Mer information om kursplanens innehåll finns i Trafikverkets föreskrifter om "introduktionsutbildning för handledare och elev vid privat övningskörning, behörighet B".