Innehåll

Din utbildning följer Trafikverkets kursplan i form av den utförliga UNDERVISNINGSPLAN som finns tillgänglig på trafikskolan, varierande pedagogiska riktlinjerna är redovisade. Nedan följer en kortfattad beskrivning av innehållet.

Grunderna

inleder naturligtvis utbildningen. Du kommer att få börja med att lära dig att kontrollera din egen bil, först därefter kommer du att få lära dig att ta hänsyn till din omgivning. När du lärt dig att starta, stanna, krypköra, växla, manövrera i lutning och backa med kontroll och mjukhet är det emellertid dags att gå vidare.

Enklare trafiksituationer

är den självklara fortsättningen på din utbildning. Du kommer att få lära dig uppsiktsrutiner, hastighets-, växel- och placeringsval. Du ska även börja att ta in vad de övriga trafikanterna gör.

Stadstrafiken

som är nästa moment i utbildningen innebär du ska lära dig att hantera en mer komplicerad trafikmiljö. Du ska nu tillämpa de regler du lärt dig i teoriboken, tex högerregeln. Du ska hålla ordning på cykelbanor och gångtrafik och du ska orientera dig efter skyltar. Du måste köra avvaktande och vara observant på allt som kan hända i stadstrafiken. En del gator är enbart för bussar, andra är enkelriktade och några kan du inte alls köra in på.

Motorväg och landsväg

är den naturliga fortsättningen på din utbildning. I dessa områden ska du lära dig att kontrollera bilen i höga hastighe ter, tex vid av- och påfart på motorväg. Omkörningar och vänstersvängar på landsväg är också något som du ska träna på.

Provsituationer

är det avslutande moment som du ska lära dig att behärska. Du ska lära dig att klara av en varierad körning helt på egen hand. I en uppkörningssituation får du självständiga uppgifter, tex att köra mot olika mål, vända eller parkera. Du ska klara av detta utan någon som helst assistans. Vår målsättning är naturligtvis att du ska uppnå Trafikverkets krav nivå gällande vad en säker bilförare ska klara av. Du kommer att känna hur självförtroendet gradvis växer och att du successivt blir lugnare och allt mer behärskad även i de stressigaste situationer. Vi bygger upp dina färdigheter från grunden och steg för steg uppnår du den självständighet som är nödvändig för att du ska klara dig i Stockholmstrafiken och på körprovet.

Tyvärr dominerar ofta EN KAMP MOT KLOCKAN undervisningen på trafikskolan. Naturligtvis vill varje elev klara körkortet med så få lektioner som möjligt, men samtidigt orsakar den ekonomiska pressen att inlärningen försvåras och att utbildningen faktiskt tar längre tid! Vi vill naturligtvis att du ska få ditt körkort så fort som möjligt, men det är viktigt att förstå att nyinlärda färdigheter måste få smälta in i lugn och ro under mängdträningen så att de inlärda rutinerna fungerar även under press, tex under ett körprov. 

De elever som har möjlighet att öva hemma ska utnyttja denna möjlighet till mängdträning och på så vis sänka kostnaden för utbildningen i trafikskolan. Tänk på att även privatläraren är välkommen att följa med på trafikskolelektionerna. Om privatläraren följer med och ser var trafikskolan och Trafikverket har lagt ribban för dina färdigheter så ökar möjligheterna betydligt för en effektiv träning hemma.