Intensivutbildning

Vid intensivutbildning är dagarna fullspäckade. Du ska hinna med ca 2  körlektioner per dag samt provträning på dator.

Det är en tuff utbildning, men den är mer effektiv och kostnadsbesparande än den traditionella. Eleverna är totalt fokuserade på sin uppgift under en relativt kort tid och glömskeeffekten blir därmed minimal.

Vi har tre varianter av intensivutbildning: En på 5 dagar för den som har en fullgod manövrering, en på 10 dagar för den som har lite bilvana, och en på 15 dagar för den som är nybörjare. En nybörjare klarar sig i regel på 20 körlektioner.

Se nedan för att göra ditt val av lämplig intensivkurs, ring eller mejla sen för att boka en plats. Om du är osäker på vilken intensivkurs som skulle passa dig, ring eller mejla för att boka in en test lektion, så att läraren ska bedöma vilken intensivkurs som passa dig. Teori- och körprov förläggs till veckan efter din körutbildning. Även ”riskettan” och halkutbildningen bokas in. Över 90 % av våra elever på intensivkurserna är godkända på Trafikverkets teori och körprov!

5-dagars intensiv

DETTA SKA DU KUNNA INNAN DU BÖRJAR KURSEN: Starta mjukt och ryckfritt, klara en kraftig inbromsning med mjuk avslutning, krypköra i uppförsbacke på lägsta fart och med maximal rattning (slalom), uppfångning, som innebär en kraftig inbromsning med bromssläpp innan stopp och ett stannande i dragläget. Du ska kunna anpassa din körning till och från en korsning. Detta innebär att du ska titta, blinka, placera dig, släppa gas, växla ned till tvåan, ta upp kopplingen, kolla trafiken, fortsätt ut på nya vägen med uppsikt i backspegeln och fartökning upp till den hastighet som råder på vägen. Vidare ska du kunna göra vänstersvängar då du växlar från 1:an till 2:an i svängen. Du ska använda dig av hand-över-hand-tenkiken vid rattning! Du måste kunna backa, parkera och vända. Du ska också behärska körning i mindre trafik och förstå hur du ska köra på huvudled respektive icke-huvudled (gator med högerregelskorsningar). 

DETTA FÅR DU LÄRA DIG PÅ INTENSIVKURSEN: Cirkulationstrafik, landsvägskörning, motorvägskörning, självständig körning efter mål, riskbedömning, provliknande körning.

Intensivkurs (5 dagar)
10 körlektioner á 60 minuter, teoribok, körhäftet, 1000 dataprov att öva på  och billån vid prov.    14.240:-  

10-dagars intensiv

DETTA SKA DU KUNNA INNAN DU BÖRJAR KURSEN: Detta ska du kunna innan du börjar kursen: Starta mjukt och ryckfritt, klara en kraftig inbromsning med mjuk avslutning, krypköra i uppförsbacke på lägsta fart och med maximal rattning (slalom), uppfångning, som innebär en kraftig inbromsning med bromssläpp innan stopp och ett stannande i dragläget. 

DETTA FÅR DU LÄRA DIG PÅ INTENSIVKURSEN: Du får lära dig backa, parkera och vända. Du får öva dig att köra i enklare trafik och att förstå hur du ska köra på huvudled respektive icke-huvudled (gator med högerregelskorsningar). Du får också lära dig cirkula-tionstrafik, landsvägskörning, motorvägskörning, självständig körning efter mål, riskbedömning, provliknande körning. Du får lära dig att anpassa din körning till och från en korsning. Detta innebär att du ska titta, blinka, placera dig, släppa gas, växla ned till tvåan, ta upp kopplingen, kolla trafiken, fortsätt ut på nya vägen med uppsikt i backspegeln och fartökning upp till den hastighet som råder på vägen. Vidare får du lära dig att göra vänstersvängar då du växlar från 1:an till 2:an i svängen. Du ska använda dig av hand-över-hand-tenkiken vid rattning!

Intensivkurs (10 dagar)
15 körlektioner á 60 minuter, teoribok, körhäftet, 1000 dataprov och billån vid prov.    19.240:-  

15-dagars intensiv

DETTA SKA DU KUNNA INNAN KURSEN: Inga förkunskaper krävs. (Detta under förutsättning att du är mellan 18-30 år) Är du över 30 rekommenderas en testlektion innan kursen börjar).

DETTA FÅR DU LÄRA DIG PÅ INTENSIVKURSEN: Starta mjukt och ryckfritt, klara en kraftig inbromsning med mjuk avslutning, krypköra i uppförsbacke på lägsta fart och med maximal rattning (slalom), uppfångning, som innebär en kraftig inbromsning med bromssläpp innan stopp och ett stannande i dragläget. Du får lära dig att anpassa din körning till och från en korsning. Detta innebär att du ska titta, blinka, placera dig, släppa gas, växla ned till tvåan, ta upp kopplingen, kolla trafiken, fortsätt ut på nya vägen med uppsikt i backspegeln och fartökning upp till den hastighet som råder på vägen. Vidare får du lära dig att göra vänstersvängar då du växlar från 1:an till 2:an i svängen. Du ska använda dig av hand-över-hand-tenkiken vid rattning! Du får även lära dig backa, parkera och vända. Du får öva dig att köra i enklare trafik och att förstå hur du ska köra på huvudled respektive icke-huvudled (gator med högerregelskorsningar). Du får också lära dig cirkulationstrafik, landsvägskörning, motorvägskörning, självständig körning efter mål, riskbedömning, provliknande körning.

Vid val av intensivkurs får du gärna boka en testlektion för att få vår hjälp att bedöma hur många körlektioner du kommer att behöva på din intensivkurs. Det gör det också lättare för dig att överblicka såväl kostnader som tidsåtgång.

Intensivkurs (15 dagar)
20 körlektioner á 60 minuter, teoribok, körhäftet, 1000 dataprov och billån vid prov.    24.120:-  

Intensivkurs på automat

Intensivkurs på Automat!

Om du väljer att ta körkort på automat slipper du mycket av manövreringen. En automatväxlad bil startar direkt med ett mjukt gaspådrag, den växlar själv när den känner att det är dags, i en uppförsbacke behöver du inte hitta något "dragläge" när du stannar, utan bilen bromsas bara in, och igångsätts sedan med enbart ett gaspådrag. Det blir därför mycket lättare att lära sig att köra bil och naturligtvis också billigare.

5-dagars intensivkurs 

DETTA SKA DU KUNNA INNAN KURSEN: Starta mjukt och ryckfritt och göra kraftiga inbromsningar med mjuka avslut. Du ska
kunna använda hand-över-handtekniken när du rattar. Inget vingel får förekomma när du kör.

DETTA FÅR DU LÄRA DIG PÅ KURSEN: Du får lära dig rutinerna för att närma sig och avlägsna sig från korsning. Du får lära dig att backa, parkera och vända. Du får öva dig att köra i enklare trafik och att förstå hur du ska köra på huvudled respektive icke-huvudled (gator med högerregelskorsningar). Du får också lära dig cirkulationstrafik, landsvägskörning, motorvägskörning, självständig körning efter mål, riskbedömning, provliknande körning.

Naturligtvis kan du förlägga din utbildning under en längre period. Du behöver inte alls lägga dina lektioner under en kort tid, en s.k. intensivkurs. Du kan förlägga din körträning under hur lång eller kort tid som du själv önskar. 

Intensivkurs (5 dagar)
10 körlektioner á 60 minuter, teoribok, körhäftet, 1000 dataprov och billån vid prov.    14. 240:-   

10-dagars intensivkurs 

DETTA SKA DU KUNNA INNAN KURSEN: Inga förkunskaper krävs. Detta under förutsättning att du är mellan 18 - 30 år!

DETTA FÅR DU LÄRA DIG PÅ KURSEN: Starta mjukt och ryckfritt och göra kraftiga inbromsningar med mjuka avslut. Du får också lära dig att använda hand-över-handtekniken för att få en proffsig och effektiv ratteknik. Du får lära dig rutinerna för att närma sig och avlägsna sig från korsning. Du får lära dig att backa, parkera och vända. Du får öva dig att köra i enklare trafik och att förstå hur du ska köra på huvudled respektive ickehuvudled (gator med högerregelskorsningar). Du får också lära dig cirkulationstrafik, landsvägskörning, motorvägskörning, självständig körning efter mål, riskbedömning, provliknande körning.

Intensivkurs (10 dagar)
15 körlektioner á 60 minuter, teoribok, körhäftet, 1000 dataprov och billån vid prov.    19. 240:-