Traditionell utbildning

Vid den traditionella utbildningen kör du 2-3 lektioner/vecka och tar ditt körkort på 3-4 månader.

Upplägget kan variera beroende på hur dina möjligheter till privat övningskörning ser ut. Tränar du mycket hemma behöver du naturligtvis inte lika många lektioner på trafikskolan. Tränar du däremot lite eller inte alls hemma behöver du fler på skolan. Du som inte har tillgång till privat övningskörning måste räkna med en genomsnittsutbildning på ungefär 20-25 lektioner, vilket vi tror oss vara ganska ensamma om att klara av i Stockholm. De flesta trafikskolorna ligger på 35 körlektioner i genomsnitt för en nybörjare! Vi har fördelen av att ligga mitt i uppkörningsområdet, vilket gör att vi inte har några transportsträckor. En mycket hög andel godkända prov sänker naturligtvis också kostnaderna. Det är sådant som avgör vad ett körkort kostar – inte enbart körlektionspriset!

Med fördel kan du ta med dig din privata handledare på lektionerna vid trafikskolan så att vi tillsammans kan komma överens om hur träningen ska läggas upp och var ”ribban” ska ligga för det färdiga resultatet.

VI HAR ÄVEN TRADITIONELL UTBILDNING FÖR AUTOMATKÖRKORT!

Traditionell Utbildning

Paket 1
5 körlektioner á 60 minuter, teoribok, körhäftet, dataprov och billån vid prov.       7. 095:- (820:/lekt.)
Paket 2
10 körlektioner á 60 minuter, teoribok, körhäftet, dataprov och billån vid prov.    10. 995:- (780:/lekt.) 

 En lektion är 60 minuter lång.

Körlektioner utan teoribok. m.m

1 Körlektion à 60 min       870:-

Gäller endast vid förskottsbetalning.
5 Körlektioner à 60 min    4.200:-(840:-/lek.) (motsvarar ca 5 timmar)
10 Körlektioner à 60 min    8.200:-(820:-/lek.) (motsvarar ca 10 timmar)