Riskutbildning

Ny del i riskutbildningen för körkort (personbil, B-behörighet)

Från och med den 1 april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad:

• Del 1 handlar om alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
• Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar och giltighetstiden får inte ha gått ut. Detta gäller även för dig som har haft ett körkort tidigare och ska göra ett nytt förarprov. Riskutbildningen kan genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen.

Hur länge är den nya, tvådelade riskutbildningen giltig?

Den nya tvådelade riskutbildningen som genomförs från den 1 april 2009 är giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Den 1 oktober 2008 förlängdes giltighetstiden för en genomförd riskutbildning till 4 år, från det datum då den genomfördes. Förlängningen av giltighetstiden innebär att de som hade en giltig riskutbildning den 1 oktober 2008 fick giltighetstiden för sin utbildning förlängd med 2 år. Sedan den 1 april 2009 är riskutbildningen giltig i 5 år från att du genomfört den, men giltighetstiden upphör att gälla samma dag som körkortet utfärdas.

Risk 1

Del 1 ger dig kunskap om och insikt i hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Under utbildningen får du delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Risk 2

Del 2 gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.

Efter riskutbildningen

Den som anordnar utbildningen rapporterar in att du gjort riskutbildningen och uppnått de mål som är föreskrivna i kursplanen. Om du inte uppnått dessa mål måste du göra om riskutbildningen och betala en ny avgift till utbildaren.

När riskutbildningen är registrerad och giltig får du genomföra kunskapsprov och körprov hos Vägverket. Om riskutbildningen inte finns registrerad vid provtillfället riskerar du att bli avvisad från provet och förlora den inbetalda avgiften. Om du inte har gjort ett godkänt förarprov innan riskutbildningens giltighetstid gått ut måste du göra om utbildningen.

Undantag från kravet på att göra den nya tvådelade riskutbildningen

Det finns några undantag från den nya regeln som gäller i följande fall:

1. Du har gjort ett godkänt kunskapsprov eller körprov före den 1 april 2009 och du har genomfört riskutbildning (halkbana) före den 1 april 2009:
• Du behöver inte genomgå den nya tvådelade riskutbildningen, så länge både det godkända provet och riskutbildningen är giltiga.
• Om giltighetstiden för ditt kunskapsprov eller körprov gått ut men den gamla riskutbildningen (halkbanan) fortfarande är giltig måste du göra riskutbildningens nya del 1.

2. Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
• Du behöver inte göra en ny riskutbildning.

3.Du har ett körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
• Du behöver inte göra en ny riskutbildning.

Den som har fått sitt körkort återkallat och därför måste göra om sitt kunskapsprov och körprov, ska från den 1 april även genomföra riskutbildningen och är därmed inte längre undantagen från kravet på genomförd riskutbildning. Riskutbildningens upplägg varierar mellan olika utbildare. Fråga gärna när du bokar tid hur riskutbildningen är upplagd hos just den utbildaren. Läs också igenom avsnittet om riskutbildning i studiematerialet och diskutera gärna med din trafiklärare eller privata handledare.

Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Del 2 genomförs på en trafikövningsplats (det som ofta kallas för halkbana). Du ska vara i slutskedet av din förarutbildning när du gör del 2. Det beror på att det ställs höga krav när det gäller bland annat bedömning, värdering och förståelse av olika trafiksituationer. Dessutom måste du kunna manövrera bilen på ett säkert sätt.